Thiết bị vệ sinh Hồng Miênhongmiem

Hồng Miên chuyên cung cấp các thiết bị vệ sinh các hãng nổi tiếng như GiFTO,MYLITO, HARMONY, Ti-ONE, SuGoi, TAKAMI,…

Địa chỉ: Thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Kho hàng 1: 141 Đinh Tiên Hoàng, phương Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Kho hàng 2: Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0848.276.276

Email: hongmien.vn@gmail.com